ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ราคากลาง ลานตรวจสินค้า
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ราคากลาง รปภ.
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าว CSR
งานสัปดาห์
งานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน"
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ข่าว CSR ทั้งหมด
ข่าวผลการจับกุม
จับกัญชา
จับกัญชา
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
ข่าวผลการจับกุมทั้งหมด