ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าว CSR
งานสัปดาห์
งานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน"
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ข่าว CSR ทั้งหมด
ข่าวผลการจับกุม
จับกัญชา
จับกัญชา
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
ข่าวผลการจับกุมทั้งหมด