ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการขายของทอดตลาด ครั้งที่ 3
บัญชีรายการขายของทอดตลาด ครั้งที่ 3
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ห้องมั่นคง)
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
โครงการปรับปรับห้องมั่นคงฯ
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2562
ราคากลางแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าว CSR
งานสัปดาห์
งานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน"
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ข่าว CSR ทั้งหมด
ข่าวผลการจับกุม
จับกัญชา
จับกัญชา
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
ข่าวผลการจับกุมทั้งหมด