ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการขายของทอดตลาด ครั้งที่ 3
บัญชีรายการขายของทอดตลาด ครั้งที่ 3
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ห้องมั่นคง)
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
โครงการปรับปรับห้องมั่นคงฯ
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2562
ราคากลางแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2562
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ราคากลาง ลานตรวจสินค้า
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ราคากลาง รปภ.
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ยกเลิกประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศเชิญชวนและประกาศราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงระดับผิวจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง เอกสารประกวดราคา
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกฯ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]