ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกพร้อมงานฐานรากและหลังคามุม ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก

เรื่อง ขายของทอดตลาดของกลาง
ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมด่านศุลกากรช่องเม็ก
กิจกรรมด่านศุลกากรช่องเม็ก

ร่วมลงนามถวายพระพร
ร่วมลงนามถวายพระพร

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย พร้อมคณะ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย พร้อมคณะ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาด่านพรมแดนช่องเม็ก กรณีปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี

ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมพลังแห่งความภักดี
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
วันรักต้นไม้
วันรักต้นไม้

ด่านศุลกากรช่องเม็กจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
ร่วมพิธีถวายความอาลัย
ร่วมพิธีถวายความอาลัย

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก
ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการด่านศุลกากรช่องเม็ก อาคาร ด่านพรมแดนช่องเม็กและอาคารอื่น
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ
ประกาศจังหวัดอุุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ต้อนรับ รมช.คมนาคม
ต้อนรับ รมช.คมนาคม

วันเด็ก ประจำปี 2558
วันเด็ก ประจำปี 2558

ประชุมผู้ประกอบการ
ประชุมผู้ประกอบการ

ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ

เดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
นายจุมพล  แรงกสิกร นายด่านศุลกากรช่องเม็ก
นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

ด่านศุลกากรช่องเม็กให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระยอดเมืองขวาง
ด่านศุลกากรช่องเม็กให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระยอดเมืองขวาง

Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]