ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ CCTV
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 16 พ.ค.2561
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ทอดผ้าป่าสามัคคี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ทอดผ้าป่าสามัคคี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหาร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหาร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวี กุดแถลงฯ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวี กุดแถลงฯ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ประชุมหารือร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ประชุมหารือร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผอ. ศภ.2 จัดประชุมนายด่านในเขตท้องที่
ผอ. ศภ.2 จัดประชุมนายด่านในเขตท้องที่