ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน