ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน