ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวี กุดแถลงฯ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวี กุดแถลงฯ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ประชุมหารือร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ประชุมหารือร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผอ. ศภ.2 จัดประชุมนายด่านในเขตท้องที่
ผอ. ศภ.2 จัดประชุมนายด่านในเขตท้องที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าว CSR
งานสัปดาห์
งานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน"
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านศุลกากรช่องเม็ก รวมน้ำใจมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ข่าว CSR ทั้งหมด
ข่าวผลการจับกุม
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับมะขามเปียกลักลอบหนีภาษีศุลกากร
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับยาบ้า 1,959 เม็ด
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
จับสินค้าหลีกเลี่ยงอากร
ข่าวผลการจับกุมทั้งหมด