ประวัติด่าน

ประวัติด่านศุลกากรช่องเม็ก

ด่านศุลกากรช่องเม็กแห่งแรก ตั้งอยู่บนที่ดินของเอกชนริมแม่น้ำมูลทางทิศเหนือของ  แก่งสะพือ  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  สร้างเมื่อปี พ.ศ.