ประวัติด่าน

ประวัติด่านศุลกากรช่องเม็ก

ด่านศุลกากรช่องเม็กแห่งแรก ตั้งอยู่บนที่ดินของเอกชนริมแม่น้ำมูลทางทิศเหนือของ  แก่งสะพือ  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2482   การนำเข้าส่งออกในสมัยนั้น เป็นการขนส่งทางน้ำ โดยสินค้านำเข้า จาก สปป.ลาว จะบรรทุกมากับเรือ แล่นตามแม่น้ำโขงมาเข้าปากแม่น้ำมูลที่ อำเภอโขงเจียม ผ่านด่านพรมแดนโขงเจียมมาจอดที่ด่านฯ ชนิดของสินค้าขาเข้า ได้แก่ ลูกเร่ว และของป่าอื่นๆ ส่วนสินค้าขาออก มี 2 ชนิด คือเกลือและน้ำปลาบรรจุไห
         
       ต่อมา การนำเข้า-ส่งออก  ได้เปลี่ยนมาใช้เส้นทางการขนส่งทางบก  ผ่านพรมแดนช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร  ( ปัจจุบัน ต.ช่องเม็ก ขึ้นอยู่กับ อ.สิรินธร )  มีเขตแดนติดต่อกับด่านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก  สปป.ลาว  สินค้าจะบรรทุกรถยนต์วิ่งมาตามถนนลูกรังถึงด่านฯ  โดยในปี พ.ศ.2498 ได้ย้ายมาสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก ที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2549 กรมศุลกากรได้รับเงินงบประมาณก่อสร้าง ด่านศุลกากรแห่งใหม่ขึ้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร โดยจะใช้ชื่อว่า ด่านศุลกากรช่องเม็ก  ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นด่านศุลกากรที่ทันสมัย เป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และให้บริการด้วยระบบ IT ณ จุดผ่านแดน 

               ซึ่งในขณะนี้ มีผลการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้ว  โดยในส่วนด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร จะถูกใช้เป็นจุดตรวจทางถนน เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากรต่อไป